Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Planının Hazırlanması


Endüstriyel (Tehlikeli ve Tehlikesiz) Atık Yönetim Planı
(Endüstriyel Atık Üreten Her Sanayi Tesisi Tarafından Hazırlanması Gerekmektedir.)

Atık Üreticisi Sanayi Tesisine Ait Bilgiler

 1. Tesis İletişim Bilgileri:
  • Firma Adı:
  • Adres, Telefon ve Faks:
  • Vergi Kimlik Nosu:
  • Tesis Sahibi (Yetkili Kişi):
 2. Firmada Atık Yönetiminden Sorumlu Kişiye Ait İletişim Bilgileri:
  • Adı SOYADI,
  • Adres, Telefon, Faks:
 3. Atık kaynağı ve oluşumu hakkında detaylı bilgi:
 4. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-IV Atık Listesindeki 6 rakamlı atık kodu ve açıklaması: (her bir atık kodu için miktar, geri kazanım ve/veya bertaraf şekli ayrı olarak belirtilecektir.)
 5. Atık miktarları:
  • Bir önceki yıla ait atık miktarları, beyan yılına ait atık üretim miktarı, bir sonraki yıla ait tahmini atık miktarı
  • Gelecekte üretilmesi tahmin edilen atıklar için öngörülen geri kazanım/bertaraf planlamaları (% oranları ile)
  • Tesis prosesinde atık azaltımına yönelik proses değişikliği düşünülüyor ise buna ilişkin teknik ve mali açıklama.

Atıkların Toplama-Ayırma/Geri Kazanım ve Bertarafa Gönderildiği Tesisler (Atıklar farklı tesislere gönderiliyorsa her bir tesis için ayrı ayrı bilgi verilecektir.)

 1. Tesis iletişim bilgileri; (Firma adı, Adres, Telefon, Faks)
 2. Var ise, lisans, geçici faaliyet belgesi, çevre izin ve lisans belgesi, çevre lisansı numarası veya toplama-ayırma izni belge numarası ve geçerlilik süresi:
 3. Tesis Yetkilisinin Adı Soyadı:
 4. Atıkların gönderildiği tesislerin türü (Toplama-Ayırma/Geri Kazanım/Bertaraf), Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-II-A ve B’de yer alan D ve R kodları, her bir tesise gönderilen atık miktarı ve toplam atık miktarı içindeki yüzdesi:
 5. Atık üreticisinin kendi bertaraf tesisi varsa ve atıklar bu şekilde bertaraf ediliyorsa (Örneğin hastanede klinik atık yakma vs.), bertaraf birimi hakkında bilgi (Planlar ve Yöntemler):
 6. Geri kazanımı mümkün olmayan ve bertarafa gönderilen atıklarla ilgili olarak, atık üreticisi tarafından bunun nedenlerinin açıklanması gerekmektedir. (Örneğin; geri kazanım maliyetinin yüksek oluşu, uygun geri kazanım tesisi bulunmaması, geri kazanılan malzemenin Pazar payının bulunmaması vb.)

Ekler:

 • Atık Beyan Formu,
 • Ulusal Atık Taşıma Formları
İlgili bağlantı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Üste git
 
© 2013 Ekonorm. Her hakkı saklıdır.
Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.