Çevresel Acil Eylem Planı Hazırlanması ve Tatbiki


İşletmeler, çalışma koşulları ve çevredeki belirsizlikler ve değişikliklerden dolayı, sürekli beklenmedik tehlikelerle karşılaşmakta ve yaşamlarını sürdürebilmeleri de bu tehlikelerden korunmalarına bağlı olmaktadır.


Ekonorm Mühendislik

İşletmelerde, tesislerde varolan riskler ile sel, deprem, yangın, basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması gibi yıkıma neden olan insan kontrolünün dışında oluşan doğal kaynaklı olaylarda (çevresel acil durumlarda) çalışan ve yöneticilerin bilinç düzeylerini artırarak bu acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlayacak acil eylem planını oluşturmaktayız. Acil Eylem planı konularımız;

  • Acil durum vaziyetleri, tespiti ve yönetimi
  • Çevre yönetim sistemi ve işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri
  • Acil durum oluşmasının engellenmesi
  • Acil durum sonrası etkilerin kontrolü ve giderilmesi
  • Firma uygulamalarının değerlendirilmesi

Büyük halini görmek için tıklayın:
Ekonorm


Afet Yönetimi
Afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacıyla bir afet olayının zarar azaltma, önceden hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve yeniden inşa safhalarında yapılması gereken çalışmaların yönlendirilmesi, koordine edilmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak amaç doğrultusunda yönetilmesini gerektiren çok geniş bir kavramdır.

 
© 2013 Ekonorm. Her hakkı saklıdır.
Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.