Çevre İzni

Çevre İzni tanımı, Çevre Kanunu'nca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni ifade eder.

Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterlilik sağlayan oluşumlara lisans verilir.

İşletme/faaliyet sahipleri faaliyetlerinin çevreye vereceği zararı yönetmeliklerin izin verdiği kriterler içerisinde yürütmek ve çevreye zararı en aza indirmekle yükümlüdürler.

Bu maksatla 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince Ek-1 veya Ek-2 listelerde belirtilen faaliyetlerinin tanımına göre yükümlülüklerini yerine getirmek, tüm şartları sağlamak ve izin /lisanlarını alarak çalışmak zorundadırlar. Bakanlık ve/veya İl Çevre Şehircilik Müdürlüklerinden çevre izni/lisansını almamış faaliyetler çalışamazlar. İzin ve Lisans alma aşamaları ilgili mevzuatlarla belirlenmiş olup, şartların sağlanması ile Bakanlık ve/veya İl Çevre Şehircilik Müdürlüklerine müracaat edilerek süreç yürütülmektedir.

Ekonorm Çevre, 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında 07/02/2011 tarihinde Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi almış olup, deneyimli Çevre Görevlileri kadrosu ile, madencilik, enerji, geri dönüşüm, gıda, metal işleri, kimya, metalürji sektörlerinde faaliyet gösteren tesislerin çevre danışmanlığını yürütmektedir.Büyük halini görmek için lütfen tıklayın
Ekonorm Mühendislik Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi
Belgelerimizin tamamını görüntülemek için tıklayın.
İlgili Bağlantılar:
Çevre Denetimi Yönetmeliği ( Resmi Gazete Sayısı: 27061 )
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ( Resmi Gazete Sayısı: 27214 )
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ( Resmi Gazete Sayısı: 27757 )
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevrimiçi Çevre İzinleri ( İzin Lisans )
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
Üste git
 
© 2013 Ekonorm. Her hakkı saklıdır.
Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.