Çevre Denetimi


Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğe göre; (Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009, Resmi Gazete Sayısı: 27214)

  • MADDE 6 – (1) Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.
  • (2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.
  • (3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3’te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.
  • (4) İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.
  • (5) Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur.

İzin-Lisans arama motorumuzu kullanarak işletmenizin yönetmeliğin neresinde olduğu bilgisini alabilirsiniz.
Detaylı bilgi ve çözüm arayışlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


İlgili bağlantı: Çevre Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2008, Resmi Gazete Sayısı: 27061
İlgili bağlantı: Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009, Resmi Gazete Sayısı: 27214

Üste git
 
© 2013 Ekonorm. Her hakkı saklıdır.
Ekonorm Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçüm Hiz. Müh. San. Tic. Ltd. Şti.